Závěsné plynové kotle

WHBC11_1578_02

Závěsné plynové kondenzační kotle pro vytápění

Nová technologie zajišťující sníženou spotřebu zemního plynu.

WHBC11_1578_02

Závěsné plynové kondenzační kombinované kotle s průtokovým ohřevem vody

Komfortní řešení
pro ohřev teplé vody a vytápění.

WHBnc07_1119_05

Závěsné plynové kotle pro vytápění

Kotle určené pouze
k vytápění bez přípravy teplé vody, popř.
v kombinaci
s nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem.

Závěsný kombinovaný průtokový plynový kotel VUW atmoTEC pro

Závěsné plynové kombinované kotle s průtokovým ohřevem vody

Kotle určené zejména
pro bytové jednotky
s průtokovým ohřevem teplé vody.

Závěsné plynové kotle Vaillant jsou díky svému umístění na stěně vhodné zejména pro vytápění a ohřev teplé vody v bytových jednotkách.